Jeżeli nie jesteś pewny jak dokonać transferu domeny i obniżyć koszt jej utrzymania, zadzwoń pod numer telefonu +48 784 594 510.

Transfer domeny to przeniesienie domeny od danego rejestratora (również NASK) do Dinfo SI, firmy partnerskiej eProjekt.pl. Umowa partnerska zawarta pomiędzy eProjekt.pl a DInfo pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu niskich cen. Transferu domeny można dokonać w każdej chwili przed wygaśnięciem jej terminu ważności (w przypadku uregulowanych wszystkich płatności na rzecz obecnego rejestratora). Po pomyślnym przeprowadzeniu transferu wszystkie czynności związane z obsługą domeny (zmiany delegacji domeny, zmiany danych właścicieli domeny) będą mogli Państwo dokonać bezpośrednio z panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.eprojekt.pl. Dodatkową korzyścią będzie z pewnością również znacznie niższy koszt utrzymania domeny w kolejnych latach – opłata za przedłużenie domeny zgodna z cennikiem eProjekt.pl jest jedyną opłatą jaką będą Państwo ponosić w związku z utrzymaniem nazwy domenowej. Transfer domen od każdego rejestratora dokonywany jest bezpłatnie.

Wyjaśnienie: Transfer domeny najlepiej zgłosić do Dinfo SI, partnera eProjekt.pl, kilka tygodni przed terminem jej wygaśnięcia w NASK (termin wygaśnięcia można sprawdzić w „whois”). Pierwsza opłata za przedłużenie domeny powinna zostać dokonana na trzy tygodnie przed wygaśnięciem domeny (termin wygaśnięcia w NASK), nadal będzie obowiązywał termin ważności domeny taki jak dotychczasowy w NASK – właściciel domeny nie traci ani jednego dnia przy transferze domeny. Domeny można zgłaszać nawet kilka miesięcy przed terminem ich wygaśnięcia – co z pewnością zaoszczędzi Państwa cenny czas oraz ułatwi wszystkie czynności.

Uwaga: transfer domeny do DInfo można zgłosić najpóźniej do trzech tygodni przed upływem jej ważności w NASK. W tym terminie należy doręczyć również pełnomocnictwo. W przypadku doręczenia pełnomocnictwa do NASK później niż 3 tygodnie przed upływem ważności domeny NASK nie dokona zmiany i wystawi fakturę za kolejny rok po własnych cenach.

Jak dokonać transferu domeny:

Aby dokonać transferu z NASK do Dinfo SI należy wypełnić na naszej stronie odpowiedni wniosek o zmianę pełnomocnictwa do wyłącznego reprezentowania Abonanenta przed NASK, następnie należy go wysłać na numer faxu NASK (22 523 13 01) (wniosek dostępny po zalogowaniu się do panelu zarządzania). Wraz z wnioskiem do NASK należy przesłać również kopię dokumentów firmy, potwierdzających prawo do występowania Reprezentanta w imieniu firmy. Lista wymaganych podpisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej:http://dns.pl/porozumienie/FAQ.html#3.

Po dokonaniu wszystkich czynności oraz akceptacji transferu przez NASK abonent zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o pomyślnym zakończeniu procedury. W przypadku transferu domeny od innego rejestratora (nie NASK), zmiana ta również jest bezpłatna i następuje po wypełnieniu tego samego wniosku na naszej stronie – w tym przypadku konieczne jest uzyskanie od obecnego rejestratora indywidualnego hasła do domeny tzw. kodu AuthInfo.