1. Codzienna kopia bezpieczeństwa
W godzinach nocnych każdego dnia na specjalnie do tego wydzielonym serwerze zachowywana jest kopia zapasowa wszystkich ustawień„ oraz danych z Państwa serwera. Kopia ta jest przechowywana przez 3 dni i w razie konieczności może zostać w każdej chwili przywrócona jako oficjalnie dostępna zawartość serwera.

2. Pełne logi serwera
Dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz możliwość›ci późniejszego sprawdzenia wszystkie dział‚ania wykonywane na Państwa serwerze są zapisywane do plików logów. Plik logów dostępny jest z programu administracyjnego dzię™ki czemu w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić‡ z jakich adresów IP odwiedzano Państwa serwis, sprawdzano pocztę™ itp.

3. SSL dla usług pocztowych
SSL (Secure Sockets Layer) to protokół‚ zapewniający poufną›‡ transmisji danych. Dane przesył‚ane pomię™dzy lokalnym komputerem, a serwerem obsł‚ugującym usł‚ugę™ są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać‡ z SSL przy odbieraniu i wysył‚aniu poczty należy odpowiednio skonfigurować‡ program pocztowy (np. Outlook Express, The Bat itp).

4. SSL dla usł‚ug WWW
SSL (Secure Sockets Layer) to protokół‚ zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesył‚ane pomią™dzy lokalnym komputerem a serwerem obsł‚ugującym usł‚ugę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać‡ z SSL przy dostę™pie do stron należało dokonać‡ odpowiednich ustawień„ w programie administracyjnym przy konfiguracji domeny.

5. SSL dla usł‚ug FTP
SSL (Secure Sockets Layer) to protokół‚ zapewniający poufną›ą‡ transmisji danych. Dane przesył‚ane pomią™dzy lokalnym komputerem a serwerem obsł‚ugującym usł‚ugę™ są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać‡ z SSL przy dostę™pie do FTP należny korzystać‡ z odpowiedniego oprogramowania np. coreFTP.

6. Katalogi na hasło‚
Możliwość‡ ustawienia haseł‚ do cz궛ci lub cał‚ości serwisu przeznaczonej wył‚ącznie dla osób uprawnionych. Dostę™p do strony w takim przypadku odbywa się™ dopiero po podaniu loginu oraz hasł‚a. Dla wszystkich współużytkowników nie znających tych danych strony są niedostą™pne.

7. System firewall
Firewall to wydzielony komputer ze specjalnym oprogramowaniem uniemożliwiający niepowołany‚ dostęp™ do sieci eProjekt.pl.

8. Pomoc i nadzór administratora
Podany na stronach adres e-mail oraz numer telefonu zapewni Pań„stwu uzyskanie pomocy.