Systemy administracyjne

Program ePoczta
http://poczta.eprojekt.pl

Program umożliwia:

  • zmianę hasła konta pocztowego,
  • konfigurację systemu antyspamowego,
  • aktywację usługi powiadomienia SMSem o nadchodzącej poczcie,
  • ustawienie autorespondera.
  • zarządzanie kontami użytkowników (* – tylko administrator)

Do programu można się zalgować wprowadzając adres e-mail oraz hasło.
* – Administrator powinien logować się jako „postmaster@nazwadomeny”.

Program eAdmin
https://admin.eprojekt.pl

Program umożliwia:

  • konfigurację hasła do konta FTP,
  • kontrolę transferu oraz innych parametrów w ramach konta FTP,
  • instalację subdomen (jeżeli usługa została aktywowana),
  • pobieranie logów serwera WWW.

Do programu można się zalogować wprowadzając nazwę konta FTP oraz hasło.