Panel zarządzania domenami: https://panel.eprojekt.pl 

Aby zalogować się jako właściciel domeny należy podać:
login: pełna nazwa domeny (np. firmax.pl)
hasło: hasło przesłane e-mailem po zgłoszeniu domeny

Zmiana danych abonenta:
W przypadku zmiany danych właściciela domeny należy bezwględnie przekazać wszystkie informacje do eProjekt.pl. Aby tego dokonać należy zalogować się do panelu umożliwiającego zarządzanie domeną i wprowadzić nowe dane. Po wprowadzeniu nowych danych utworzony zostanie dokument potwierdzający zmianę danych, który należy wydrukować, podpisać i przesłać faxem do eProjekt.pl na numer 33 811 56 43. Zmiany będą widoczne w ciągu 24 godzin od otrzymania przez eProjekt.pl podpisanego wniosku. Wniosek o zmianę danych abonenta musi zostać podpisany i przesłany przez właściela domeny.

Zmiana delegacji domeny:
Aby przenieść stronę internetową we własnej domenie (np. firmax.pl) z eProjekt.pl do nowej firmy hostingowej należy dokonać zmiany delegacji domeny – zmiany nameserverów usługodawcy. Przy rejestracji domeny podawane są adresy wykorzystywane przez eProjekt.pl. Zmieniając usługodawcę u którego jest Państwa strona konieczna jest zmiana tych nameserverów. Jest to jedyna zmiana konieczna w przypadku zmiany dostawcy hostingu.

Wydanie kodu AuthInfo:
Kod AuthInfo jest indywidualnym hasłem dla każdej domeny. Jest on konieczny, aby przenieść domeny z Nask do partnera lub od jednego partnera do innego. Aby otrzymać aktualny kod AuthInfo (kod ważny przez 30 dni) od eProjekt.pl, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 811 56 43.

Administracja domenami:
Program administracyjny umożliwia zarządzanie domenami przez bezpośrednich właścicieli domen. Program umożliwia rejestrację kolejnych domen z Państwa konta, transfer domen zarejestrowanych w innych podmiotach np. NASK, zmiany nameserverów oraz danych wszystkich Państwa Klientów. Natomiast w przypadku logowania się jako bezpośredni właściciel domeny mają Państwo dostęp do zmiany nameserverów oraz Swoich danych w systemie. Takie rozwiązanie z pewnością usprawni pracę wszystkim Klientom eProjekt.pl.